2022 Na wakacje po uśmiech- Uśmiechnięte Wakacje 2022

2022-04-08 08:46

Projekt pn. „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn Na wakacje po uśmiech”- Uśmiechnięte Wakacje 2022
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 93 000,00 zł
Termin realizacji: 01.06.2022 -31.08.2022