2023 Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia Akademia Młodych 2023

2023-02-06 10:16

Projekt pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia Akademia Młodych 2023”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 160 000,00 zł
Nr umowy: ZS-III.8124.1.2.2023 z dnia 02.01.2023
Termin realizacji: 01.01.2023-31.12.2023