2022 Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami

2022-04-12 15:48

Projekt pn. „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radom
Kwota dotacji: 25 500,00 zł
Termin realizacji: 13.06.2022-31.08.2022