2023 Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym”

2023-01-09 17:49

Projekt pn. „Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 15 600, 00 zł
Nr umowy: ZS-VI.8141.62.24.2022.IK z dnia 30.12.2022
Termin realizacji: 01.01.2023 -31.12.2023