2020 Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia

2020-02-05 13:04

Projekt pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 130 000,00 zł
Nr umowy: ZS-III.8124.6.2.2020 z dnia 28 stycznia 2020
Termin realizacji: 01.01.2020-31.12.2020