2020 Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z elementami socjoterapii

2020-02-05 13:01

Projekt pn. „Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z elementami socjoterapii”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 12 000, 00 zł
Nr umowy: ZS-VI.8141.50.24.2019.IK z dnia 29.01.2020
Termin realizacji: 29.01.2020 -31.12.2020