2020 Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych(...) realizowanych w trakcie wakacji pn Na wakacje po uśmiech”- Wyprawa po Uśmiech

2020-08-12 15:40

Projekt pn. „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn Na wakacje po uśmiech”- Wyprawa po Uśmiech
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 73 802,00 zł
Nr umowy: 122/MCPS/08/2020/A/PUZ.I z dnia 12.08..2020
Termin realizacji: 01.07.2020 -31.08.2020