2021 Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia

2021-01-22 15:36

Projekt pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 130 000,00 zł
Nr umowy: ZS-III.8124.3.3.2021 z dnia 22 stycznia 2021
Termin realizacji: 01.01.2021-31.12.2021