Cozadzień: Inwestycja Caritas. Przemieści się świetlica