SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY AKADEMIA MŁODYCH CARITAS 2020

2021-02-11 13:47

Świetlica Akademia Młodych Caritas Diecezji Radomskiej  2020

 

Świetlica otoczyła swoją opieką przede wszystkim dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i uzależnieniem, z rodzin wielodzietnych, dotkniętych biedą, bezrobociem, alkoholizmem jak również problemem przemocy i bezdomności.

Wśród oferowanej pomocy znalazły się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,  pomoc edukacyjna i kompensacyjna, zajęcia specjalistyczne,  wspieranie oddziaływań wychowawczych rodziców,  codzienne dożywianie dzieci oraz  pomoc materialna dzieciom i ich rodzinom.

Zajęcia w świetlicy odbywały się we wszystkie dni robocze w godzinach od 13.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku. W ferie świetlica czynna była dla wszystkich dzieci w godz. od 10.00 do 15.00.

 Z zajęć świetlicowych mogły korzystać dzieci w wieku od 6 do 18 roku życia. Dzieci były przyjmowane do Świetlicy na prośbę rodziców, na prośbę pracowników MOPS lub na prośbę pedagogów szkolnych. Objęte były opieką wykwalifikowanej kadry i wolontariuszy

 

W placówce podejmowano następujące zadania:

1. Rozwój intelektualny wychowanków

2. Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej.

3. Zajęcia socjoterapeutyczne

4. Stymulowanie twórczej aktywności wychowanków poprzez: 

 • Zajęcia plastyczne.
 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia komputerowe
 • Zajęcia kulinarne

5. Zajęcia rekreacyjne kształtujące intelektualnie, kulturowo czy rozwojowo 

6. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych. 

7. Usamodzielnianie.

8. Uwrażliwianie na religijne, duchowe i moralne aspekty życia człowieka.

9. Dożywianie dzieci

10. Organizacja ferii zimowych i wypoczynku letniego

11. Podejmowanie pracy z rodzicami

12. Współpraca z pedagogami szkolnymi, z CAL-em i MOPSem

 

Ważne wydarzenia świetlicy 2020r.:

 1. Wyjścia do kina: „Bajala i ostatni smok”, „Śnieżka i fantastyczna siódemka”, „Prawdziwe życie kotów”  „Czworo dzieci i Coś” „O czym marzą zwierzęta”
 2. Wyjścia na kręgielnię i na trampoliny do Sky Jamp Parku.
 3. Wyjście do Samej Słodyczy na robienie cukierków
 4. Wyjście do Astrobazy w Radomiu
 5. Wyjście do Trickoramy –Magia Iluzji
 6. Dzień Dziecka
 7. Kolonie w Radomiu: (wycieczki do ZOO w Warszawie, do Marculi i Królewskich Źródeł, do Parku Jurajskiego w Bałtowie, do Trickoramy, do Magicznych Ogrodów, do Farmy Iluzji, do Kazimierza Dolnego, do Parku Miniatur, do Jaskini Raj                                     i do Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach).
 8. Przygotowanie paczek od św.Mikołaja i dostarczenie ich dzieciom do domów (sponsor firma ubezpieczeniowa InterRisk)
 9. Zabawy i dyskoteki.

W roku 2020  z pomocy skorzystało 74 dzieci:

Z pomocy  w świetlicy skorzystało 43 dzieci z 31 rodzin

oraz dodatkowo 31 dzieci tylko z wakacji

 

Z pomocy  w świetlicy skorzystało 43 dzieci z 31 rodzin

 (26 dziewczynki i 17 chłopców)

 6-10 lat          -19 dzieci

11-13 lat         -17 dzieci

14-18 lat         -7 dzieci

 

W świetlicy pracowało:

3 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę + 1 na urlopie wychowawczym.

8 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie

2 praktykantów

4 wolontariuszy

 

Świetlica w roku 2020  realizowała zadania wspierane przez :

 

Projekt pn. „Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym -Akademia Młodych

Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 75 000, 00 zł
Nr umowy: 121/MCPS/08/2020/A/PUZ.I z dnia 12.08.2020
Termin realizacji: 01.07.2020 -30.12.2020

 

Projekt pn. „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn Na wakacje po uśmiech”-  Wyprawa po Uśmiech

Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 73 802,00 zł
Nr umowy: 122/MCPS/08/2020/A/PUZ.I z dnia 12.08.2020
Termin realizacji: 01.07.2020 -31.08.2020

 

Projekt pn. „Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z elementami socjoterapii”

Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 12 000, 00 zł
Nr umowy: ZS-VI.8141.50.24.2019.IK z dnia 28.01.2020
Termin realizacji: 28.01.2020 -31.12.2020

 

Projekt pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 130 000,00 zł
Nr umowy: ZS-III.8124.6.2.2020 z dnia 28.01.2020
Termin realizacji: 01.01.2020-31.12.2020

 

Projekt pn. „Żółty Talerz 2019/2020”
Dofinansowanie: KULCZYK FOUNDATION
Termin realizacji: 1.09.2019 – 31.08.2020

 

Co w sumie daje 290 802,00   dotacji      (bez Fundacji Kulczyk)

 

KONTROLE:

 

W okresie sprawozdawczym w Świetlicy Akademia Młodych Caritas Diecezji Radomskiej były przeprowadzone następujące kontrole:

 

 1. kontrola Państwowej Straży Pożarnej  03-16.07 2020r.

– opinia pozytywna

- zalecenie: dokonać aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego do 30.10.2020 –zalecenie wykonane.

 

 1. kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej 24.07.2020

-opinia pozytywna

 

 1. kontrola Kuratorium Oświaty –Delegatura w Radomiu  06.08.2020

-opinia pozytywna

 

 1. kontrole obiektu:
 • przegląd przewodów kominowych
 • przegląd wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
 • przegląd szczelności gazowej
 • przegląd instalacji elektrycznej kuchni
 • konserwacja gaśnic
 • konserwacja kotła gazowego