SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY AKADEMIA MŁODYCH CARITAS 2022

2023-01-11 11:12

Świetlica Akademia Młodych Caritas Diecezji Radomskiej  2022

Świetlica otoczyła swoją opieką przede wszystkim dzieci i młodzież ze środowisk wymagających wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym i uzależnieniem, z rodzin wielodzietnych, dotkniętych biedą, bezrobociem, alkoholizmem jak również problemem przemocy i bezdomności.

Wśród oferowanej pomocy znalazły się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,  pomoc edukacyjna i kompensacyjna, zajęcia specjalistyczne,  wspieranie oddziaływań wychowawczych rodziców,  codzienne dożywianie dzieci oraz  pomoc materialna dzieciom  i ich rodzinom.

Zajęcia w świetlicy odbywały się we wszystkie dni robocze w godzinach od 13.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku. W ferie świetlica czynna była dla wszystkich dzieci w godz.od 10.00 do 15.00.

 Z zajęć świetlicowych mogły korzystać dzieci w wieku od 6 do 18 roku życia. Dzieci były przyjmowane do Świetlicy na prośbę rodziców, na prośbę pracowników MOPS lub na prośbę pedagogów szkolnych. Objęte były opieką wykwalifikowanej kadry i wolontariuszy

W placówce podejmowano następujące zadania:

1. Rozwój intelektualny wychowanków

2. Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej.

3. Zajęcia socjoterapeutyczne

4. Stymulowanie twórczej aktywności wychowanków poprzez: 

 • Zajęcia plastyczne.
 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia komputerowe
 • Zajęcia kulinarne

5. Zajęcia rekreacyjne kształtujące intelektualnie, kulturowo czy rozwojowo 

6. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych. 

7. Usamodzielnianie.

8. Uwrażliwianie na religijne, duchowe i moralne aspekty życia człowieka.

9. Dożywianie dzieci

10. Organizacja ferii zimowych i wypoczynku letniego

11. Podejmowanie pracy z rodzicami

12. Współpraca z pedagogami szkolnymi i MOPS

Ważne wydarzenia świetlicy 2022r.:

 1. Kolonie w Przesiece: (wycieczki do zamku Książ w Wałbrzychu, do ZOO Afrykarium we Wrocławiu i na Panoramę Racławicką, do Karpacza i na Śnieżkę oraz do Sztolni Kowary Kopalnia Liczyrzepa dawnej kopalni Uranu i Parku Miniatur w Kowarach).
 2. Wycieczka do Lublina i Kazimierza Dolnego (Kazimierz Dolny –Góra Trzech Krzyży, starówka, ruiny zamku Kazimierza Wielkiego, baszta, spacer przez Kazimierski Park Krajobrazowy do Męćmierza – wsi-skansenu, a w Lublinie zwiedziliśmy Stare Miasto: zamek z basztą, archikatedrę, bramę krakowską, rynek, trybunał koronny, Krakowskie Przedmieście, obejrzeliśmy panoramę miasta z Wieży Trynitarskiej i na koniec przeszliśmy Lubelską Trasą Podziemną.
 3. Przygotowanie paczek od św.Mikołaja -(sponsor firma ubezpieczeniowa InterRisk)
 4. Zabawy i gry  na terenie placówki
 5. Zabawy i dyskoteki.
 6. Wyjścia do kina na "Wilk i spółka", "Minionki- Wejście Gru".
 7. Wyjścia na trampoliny, na kręgielnię i na basen.

W roku 2022  z pomocy  w świetlicy skorzystało 80 dzieci z 60 rodzin

 (41 dziewczynek i 39 chłopców)

 6-10 lat          -24 dzieci

11-13 lat         -33 dzieci

14-18 lat         -23 dzieci

W świetlicy pracowało:

3 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

3 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie

2 wolontariuszy

Świetlica w roku 2022  realizowała zadania wspierane przez :

Projekt pn. „Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym -Akademia Młodych
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 225 000, 00 zł ( 75.000 na 2020r.; 75 000 na 2021r.; 75 000 na 2022r.)
Nr umowy: 121/MCPS/08/2020/A/PUZ.I z dnia 12.08.2020
Termin realizacji: 01.07.2020 -30.11.2022

 

Projekt pn. „Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 13 000, 00 zł
Nr umowy: ZS-VI.8141.51.15.2021.IK z dnia 11.01.2022
Termin realizacji: 01.01.2022 -31.12.2022

 

Projekt pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 140 000,00 zł
Nr umowy: ZS-III.8124.1.2.2022 z dnia 17.01.2022
Termin realizacji: 01.01.2022-31.12.2022

 

Projekt pn. „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radom
Kwota dotacji: 25 500,00 zł
Termin realizacji: 13.06.2022-31.08.2022

 

Projekt pn. „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn Na wakacje po uśmiech”- Uśmiechnięte Wakacje 2022
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 93 000,00 zł
Termin realizacji: 01.06.2022 -31.08.2022

 

Projekt pn. „Żółty Talerz”
Dofinansowanie: KULCZYK FOUNDATION

 

Co w sumie daje 346 500,00 zł  dotacji      (bez Fundacji Kulczyk)

 

KONTROLE:

W okresie sprawozdawczym w Świetlicy Akademia Młodych Caritas Diecezji Radomskiej były przeprowadzone następujące kontrole:

 1. kontrole obiektu:
 • przegląd przewodów kominowych
 • przegląd wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
 • przegląd szczelności gazowej
 • konserwacja gaśnic
 • konserwacja kotła gazowego
 1. kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynku