SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY AKADEMIA MŁODYCH CARITAS 2019

2020-02-24 16:51

Świetlica Akademia Młodych Caritas Diecezji Radomskiej  2019

Świetlica otoczyła swoją opieką przede wszystkim dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i uzależnieniem, z rodzin wielodzietnych, dotkniętych biedą, bezrobociem, alkoholizmem jak również problemem przemocy i bezdomności.

Wśród oferowanej pomocy znalazły się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,  pomoc edukacyjna i kompensacyjna, zajęcia specjalistyczne,  wspieranie oddziaływań wychowawczych rodziców,  codzienne dożywianie dzieci oraz  pomoc materialna dzieciom i ich rodzinom.

Zajęcia w świetlicy odbywały się we wszystkie dni robocze w godzinach od 13.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku. W ferie świetlica czynna była dla wszystkich dzieci w godz. od 10.00 do 15.00.

 Z zajęć świetlicowych mogły korzystać dzieci w wieku od 6 do 18 roku życia. Dzieci były przyjmowane do Świetlicy na prośbę rodziców, na prośbę pracowników MOPS lub na prośbę pedagogów szkolnych. Objęte były opieką wykwalifikowanej kadry i wolontariuszy

W placówce podejmowano następujące zadania:

1. Rozwój intelektualny wychowanków

2. Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej.

3. Zajęcia socjoterapeutyczne

4. Stymulowanie twórczej aktywności wychowanków poprzez: 

 • Zajęcia plastyczne.
 • Zajęcia z języka angielskiego
 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia komputerowe
 • Zajęcia kulinarne

5. Zajęcia rekreacyjne kształtujące intelektualnie, kulturowo czy rozwojowo 

6. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych. 

7. Usamodzielnianie.

8. Uwrażliwianie na religijne, duchowe i moralne aspekty życia człowieka.

9. Dożywianie dzieci

10. Organizacja ferii zimowych i wypoczynku letniego

11. Podejmowanie pracy z rodzicami

12. Współpraca z pedagogami szkolnymi, z CAL-em i MOPSem

Ważne wydarzenia świetlicy 2019r.:

 1. Wyjazdy na narty do Niestachowa ze środków pozyskanych podczas kiermaszy
 2. Wyjścia do kina: „Chłopiec z burzy”, „O psie, który wrócił do domu”, „Alladyn”, „Sekrety zwierzaków domowych II”  „Dora i Miasto Złota” „Misiek i Chiński Skarb”
 3. Wyjścia na kręgielnie, basen, do Sky Jamp Parku.
 4. Wyjście do Trickoramy –Magia Iluzji
 5. Kiermasze w dla Nauczycieli i Wychowawców w Radomiu oraz w GMR
 6. Spotkanie wielkanocne dla rodziców i dzieci.
 7. Dzień Dziecka
 8. Kolonie w Jastrzębiej Górze (Pola Grunwaldu, Władysłąwowo, Hel. Trójmiasto, Westerplatte, Łeba, Słowiński Park Narodowy, Ruchome Wydmy, Park Ewolucji, Toruń, Muzeum Żywego Piernika).
 9. Wycieczka do Krakowa, Sukiennice, Podziemia Krakowa, Kościół Mariacki Wawel, Dzwon Zygmunta, Muzeum Inżynierii, Manufaktura Czekolady)
 10. Wizyta Świętego Mikołaja (sponsor firma ubezpieczeniowa InterRisk)
 11. Udział w koncercie Charytatywnym w Wierzchowinach
 12. Spotkanie Bożonarodzeniowe i Msza św. dla dzieci i ich Rodziców
 13. Zabawy i dyskoteki okolicznościowe na Walentynki, ostatki, Andrzejki czy Sylwester

W roku 2019  z pomocy w świetlicy skorzystało 54 dzieci

(33 dziewczynki i 21 chłopców)

 6-10 lat          -31 dzieci

11-13 lat         -12 dzieci

14-18 lat         -11 dzieci

 

W świetlicy pracowało:

3 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę + 1 na macierzyńskim.

8 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie

2 praktykantów

7 wolontariuszy

Świetlica w roku 2019  realizowała zadania wspierane przez :

 1. Projekt pn. „Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym -Akademia Młodych
  Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
  Kwota dotacji: 48 550, 00 zł
  Nr umowy: 186/266/19 z dnia 02.08.2019
  Termin realizacji: 05.07.2019 -30.11.2019
 1. Projekt pn. „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn Na wakacje po uśmiech”- Uśmiechnięte Wakacje
  Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
  Kwota dotacji: 61 300, 00 zł
  Nr umowy: 85/154/19 z dnia 09.07.2019
  Termin realizacji: 01.06.2019 -31.08.2019
 1. Projekt pn. „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami”
  Dofinansowanie: Gmina Miasta Radom
  Kwota dotacji: 24 000,00 zł
  Nr umowy: ZS-VI.8141.2.33.2019.IK z dnia 10.06.2019
  Termin realizacji: 10.06.2019-31.08.2019
 1. Projekt pn. „Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z elementami socjoterapii”
  Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
  Kwota dotacji: 11 000, 00 zł
  Nr umowy: ZS-II.8141.55.20.2018.IK z dnia 15.02.2019
  Termin realizacji: 15.02.2019 -31.12.2019
 1. Projekt pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia”
  Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
  Kwota dotacji: 120 635,17 zł
  Nr umowy: ZS.III.8124.6.2.2019 z dnia 01.02.2019
  Termin realizacji: 01.01.2018-31.12.2018
 1. Projekt pn. „Żółty Talerz 2018/2019”
  Dofinansowanie: KULCZYK FOUNDATION
  Umowa z dnia 8.08.2018
  Termin realizacji: 1.09.2018 – 31.08.2019

Co w sumie daje 265 485,17zł  z dotacji (bez Fundacji Kulczyk)

KONTROLE:

W okresie sprawozdawczym w Świetlicy Akademia Młodych Caritas Diecezji Radomskiej były przeprowadzone następujące kontrole:

 1. kontrola Gminy Miasta Radomia –ocena funkcjonowania placówki wsparcia dziennego- pozytywna z dnia 22.05.2019
 1. kontrole obiektu:
 • przegląd przewodów kominowych
 • przegląd wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
 • przegląd szczelności gazowej
 • przegląd instalacji elektrycznej kuchni
 • przegląd instalacji CO wod-kan.
 • konserwacja gaśnic